DRUKUJ
2016-02-19

Postępowanie w sprawach o umarzanie

Postępowanie w sprawie o umorzenie,odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych oraz przy ubieganiu się o pomoc de minimis