DRUKUJ
2016-02-24

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie
placówki

Placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjnypowstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki lub ośrodka.