DRUKUJ
2016-03-18

Informacja dla samorządów

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1339 – j.t. ) ustalone zostały następujące terminy składania wniosków o dotację, sprawozdań i rozliczeń:

 

  1. wniosku do właściwego miejscowo wojewody o przekazanie gminie dotacji;

 

1)   do dnia 18 marca danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku, 2)   do dnia 18 września danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku,

 

  1. sprawozdań rzeczowo-finansowych i okresowych rozliczeń dotacji z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

 

1)   okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie: a)   od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do dnia 31 maja danego roku, b)   od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

2)   rocznego rozliczenia dotacji oraz rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku – w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

           Podkreślamy obowiązek przestrzegania terminów przekazywania wymienionej dokumentacji, wynikający z przepisów. Roczne rozliczenie i roczne sprawozdanie można przekazywać przy okazji wysyłania rozliczenia i sprawozdania z II terminu płatniczego.  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1340).

 

Załączniki;

  1. wzór wniosku o przekazanie gminie dotacji, (pozostałe załączniki 2-5 są kolejnymi arkuszami tego pliku)
  2. wzór okresowego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  3. wzór okresowego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  4. wzór rocznego sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  5. wzór rocznego rozliczenia z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.