DRUKUJ
2016-04-28

Ośrodek Szkolenia Kierowców "KULKA" s. c.

Kontrola przeprowadzona w dniach 10-30 grudnia 2016 r. 

Zakres kontroli :

1) Spełnianie wymagań określonych w art, 39 g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2) Zgodność prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkoleń.

3.) Dokumentacja dotycząca prowadzonego szkolenia.