DRUKUJ
2016-05-20

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się

Postępowanie dotyczy  przekazania  wniosku obywatela polskiego o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji  wraz z własną opinią oraz kompletem dokumentów.