DRUKUJ
2016-07-12

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 22-24 marca 2016 r. w zakresie oceny terminowości i celowości podejmowania działań przez starostę Kraśnickiego w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów w okresie 1.01.2015 - 31.12.2015 r.