DRUKUJ
2016-07-21

Urząd Miasta Lublin

kontrola doraźna przeprowadzona w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 2 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2015 r. Zakres kontroli obejmował terminowość prowadzonych od stycznia 2013 r. do dnia rozpoczęcia kontroli postępowań w przedmiocie przekształcania prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiacych własność Skarbu Państwa,