DRUKUJ
2016-11-07

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.379.2016

Z dnia 3 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Szastarka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szastarka" w części obejmującej § 2 uchwały.