DRUKUJ
2016-11-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym

Kontrola przeprowadzona w dniach 23 czerwca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. Kontrolą objęto prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowości pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r.