DRUKUJ
2016-11-24

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

O przystąpieniu do ponownej oceny na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Otwock-Lublin-odcinek Pilawa-Dęblin w km 55,600-107,283: stacja Dęblin odcinek 12 od km 101+520 do km 107+283".