DRUKUJ
2016-11-24

Rb-28 (okres od początku roku do dnia 31
października 2016 r)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 października 2016 r.