DRUKUJ
2016-12-05

Urząd Miasta Lublin

Kontrola przeprowadzona w dniach od 22 sierpnia do 23 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Lublin w zakresie: aktywizacji zawodowej repatriantów; dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników; przebiegu i organizacji wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych; realizacji zadań zleconych; zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.