DRUKUJ
2016-12-19

Straż Miejska w Chełmie

Kontrola przeprowadzona w dniu 3 listopada.

Zakres konroli:

1. Wykonywanie uprawnień określonych w art. 12 ustawy o strażach gminnych.

2. Użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego.

3. Prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych pojazdów oraz wyników działań straży.