DRUKUJ
2016-12-20

Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 30
listopada 2016 r.)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.