DRUKUJ
2016-12-20

Rb - 27 (za okres od początku roku do dnia 30
listopada 2016 r.)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych. Okres sprawozdawczy listopad 2016 r.