DRUKUJ
2016-12-21

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.436.2016

Z dnia 21 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/60/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/52/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.