DRUKUJ
2016-12-23

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego "VITA - MED" s.c

Kontrola przeprowadzona w dniach 17-19 października 2016 r. Przedmiot kontroli: organizacja opieki medycznej nad kobietą i noworodkiem ze szczególnym uwzględnieniem standardów opieki okołoporodowej.