DRUKUJ
2016-12-30

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.463.2016

Z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/129/16 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów, w części obejmującej § 2 ust. 3, § 5 lit. e, § 10 ust. 2 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały.