DRUKUJ
2016-12-30

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.470.2016

Z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Janowiec z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej nr ewid. 1686 położonej w obrębie miejscowości Oblasy, Gmina Janowiec.