DRUKUJ
2016-12-30

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.445.2016

Z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/131/2016 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Branica Radzyńska oznaczonej numerem ewidencyjnym 167/8 stanowiącej własność Gminy Radzyń Podlaski, w części obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: „nieodpłatne” oraz § 1 ust. 1 uchwały w brzmieniu: „nieodpłatne”.