DRUKUJ
2017-01-02

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.476.2016

Z dnia 2 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Uchanie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, w części obejmującej § 14 ust. 8  programu stanowiącego załącznik do uchwały.