DRUKUJ
2017-01-03

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 22 sierpnia 2016 r. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości działania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, prawidłowość udzielania informacji, wykonywania wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie rejestrów cen i wartości nieruchości.