DRUKUJ
2017-01-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w okresie od 29.08.2016 r. do 9.09.2016 r. Kontrola obejmowała ocenę realizacji przez Ośrodek zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.