DRUKUJ
2017-01-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełżycach

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 1-22 marca 2016 r. Zakres kontroli: realizacja zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym realizacji Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.