DRUKUJ
2017-01-09

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 28 grudnia 2016 r. Zakres kontroli obejmował ocenę standardu wybranych usług świadczonych przez Placówkę w związku ze złożeniem przez starostę Kraśnickiego wniosku z dnia 19 grudnia 2016 r. o zwiększenie liczby miejsc statutowych z 65 do 73.