DRUKUJ
2017-01-10

Starostwo Powiatowe w Chełmie

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 20 października do 18 listopada 2016 r. Zakres kontroli obejmował prawidłowość pobierania dochodów budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz terminowość ich przekazywania na rachunek budżetu państwa (dział 700, rozdział 70005) w III kwartałach 2016 r.