DRUKUJ
2017-01-10

Pensjonat Turzyna Górniki

Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 8 grudnia 2015 r.

Zakres kontroli:

1. Ocena funkcjonowania placówki Pensjonat Turzyna -  prowadzonej w ramach działalności gospodarczej dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

2.Realizacja zaleceń pokontrolnych przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30.12.2014 r., znak sprawy: PS-Z.431.1.18.2014.