DRUKUJ
2017-01-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym
Zamościu

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniach od 29 grudnia 2015 r. do 12 stycznia 2016 r. Przedmiot i zakres kontroli obejmował ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych znak: PS-Z.431.1.17.2014 z dnia 6 maja 2015 r.