DRUKUJ
2017-01-13

Centrum Medyczne LUXMED

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Centrum Medycznym LUXMED w odniesieniu do komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Radziwiłowskiej 5 oraz Królewskiej 11. Przedmiot i zakres kontroli obejmował ocenę wykonywania zaleceń pokontrolnych.