DRUKUJ
2017-01-19

Starostwo Powiatowe w Parczewie

Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 26 października do 22 listopada 2016 r. Zakres kontroli obejmował  prawidłowość pobierania dochodów budżetowych z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ocena terminowości ich przekazywania na rachunek  budżetu państwa (dział 700, rozdział 70005).