DRUKUJ
2017-02-07

Rb - 27 (za okres od początku roku do 31 grudnia
2016 r.)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r.