DRUKUJ
2017-02-07

Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31
grudnia 2016 r.)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.