DRUKUJ
2017-02-10

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.49.2017

Z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXII/305/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu oddłużeniowego dla lokatorów i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy, w części obejmującej § 3 ust. 2, § 4, § 6 pkt 2 w zakresie słów „lub umożliwienia odpracowania zaległości głównej” oraz § 12 Programu, stanowiącego załącznik do uchwały.