DRUKUJ
2017-02-13

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.47.2017

Z dnia 9 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/213/2016 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tomaszów Lubelski.