DRUKUJ
2017-02-24

Rb-27 (za okres od początku roku do 31 stycznia
2017 r.)

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do 31 stycznia 2017 r.