DRUKUJ
2017-03-01

Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 31
grudnia 2016 r.)

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2016 rok, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.