DRUKUJ
2017-03-13

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Kontrola przeprowadzona w dniu 24 lutego 2017 r.

Zakres kontroli:
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadania:
„Odbudowa drogi powiatowej nr 1064L od km 2+063 do km 2+260 i od km 2+500 do km 2+737 w miejscowości Jabłeczna, zniszczonej w wyniku powodzi w 2013 r.”