DRUKUJ
2017-03-13

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.69.2017

Z dnia 8 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Lubycza Królewska publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.