DRUKUJ
2017-03-14

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.70.2017

Z dnia 13 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/159/17 Rady Miasta Terespol z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Terespol w 2017 roku, w części obejmującej § 4 ust. 10 Programu, stanowiącego załącznik do uchwały