DRUKUJ
2017-03-14

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.74.2017

Z dnia 13 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/121/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, w części obejmującej § 7 uchwały.