DRUKUJ
2017-03-16

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.75.2017

Z dnia 14 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna, w części obejmującej § 1 Lp. 1 tabeli.