DRUKUJ
2017-03-24

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.106.2017

z dnia 23 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn, w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt 1 w zakresie słów „o pobieraniu nauki w systemie dziennym” uchwały, a także załącznik nr 1 do uchwały w zakresie słów: „pobieraniu nauki w systemie dziennym”, oraz „oświadczam, że jestem osobą uczącą sięw systemie dziennym w”.