DRUKUJ
2017-03-30

Wystąpienie pokontrolne - Ministerstwo, Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli MRPiPS przeprowadzonej w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.