DRUKUJ
2017-04-05

Społeczna Straż Rybacka w Zamościu Powiat
Grodzki

Kontrola przeprowadzona w dniu 8 lutego 2017 r.

Zakres kontroli:

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania SSR,

2. Ewidencja zdjętego niewiadomego pochodzenia sprzętu kłusowniczego,

3. Współpraca z grupami SSR,

4. Przestrzeganie przez strażników SSR ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz regulaminu zatwierdzonego przez Radę Powiatu Grodzkiego Miasta Zamość