DRUKUJ
2017-04-05

Społeczna Straż Rybacka w Powiecie Zamojskim

Kontrola przeprowadzona w dniu 08.02.2017 r.

Zakres kontroli:

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania SSR,

2. Ewidencja zdjętego niewiadomego pochodzenia sprzętu kłusowniczego,

3. Współpraca z grupami SSR,

4. Przestrzeganie przez strażników SSR ustawy o Rybactwie Śródlądowym oraz regulaminu zatwierdzonego przez Radę Powiatu Zamość.