DRUKUJ
2017-04-11

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.139.2017

Z dnia 6 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/147/17 Rady Gminy Milejów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których Gmina Milejów jest organem prowadzącym