DRUKUJ
2017-04-12

Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

W sprawie prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.