DRUKUJ
2017-04-19

Lubelskie Stowarzyszenie "Opiekun"

Kontrola przeprowadzona w dniach od 26 listopada 2016r. do 23 grudnia 2016 r. Zakres kontroli obejmował ocenę kontrolowanej działalności pod względem legalności i rzetelności ze szczególnym uwzględnieniem sposobu wydatkowaniaśrodków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.