DRUKUJ
2017-06-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu

Kontrola przeprowadzona w dniach od 9 marca do 7 kwietnia 2017 r. (z przerwą w dniu 31.03.2017 r.).

 

Zakres kontroli:
Prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 r.