DRUKUJ
2017-07-07

Urząd Gminy Rachanie

Kontrola  w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26 września do 10 października 2016 r.

(PS-Z.431.2.16.2016)

 

Zakres kontroli:
Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie sposobu i trybu postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczych.